کنفرانس آنلاین

نرم افزار کنفرانس آنلاین افق

ویژگی های کنفرانس آنلاین

• آموزش به افراد در سراسر دنیا
• کم شدن هزینه های آموزش حضوری
• جلوگیری از اتلاف وقت


درخواست ثبت کنفرانس آنلاین