نوبت گیری آنلاین

نرم افزار پزشکی دکتر افق

ویژگی های نوبت گیری آنلاین

• دسترسی آسانتر

• تعداد افراد مراجعه کننده بالاتر

• عدم محدودیت زمانی و مکانی 

• امکان گزارشگیری 

• صرفه جویی در وقت پرسنل و بیماران

• اطلاع رسانی بیمار برای حضور بموقع

• نظم و رعایت حقوق بیماران

درخواست نوبت گیری آنلاین