نرم افزار پزشکی

نرم افزار پزشکی دکتر افق

ویژگی های نرم افزار پزشکی افق

  • قابلیت استفاده برای کلینیک ها و مطب
  • تحت شبکه بودن نرم افزار 
  • قابلیت ایجاد سطوح دسترسی مختلف برای افراد و قسمت های مختلف
  • قابلیت ایجاد و نگهداری اطلاعات بیمار و پزشک 
  • قابلیت نوبت دهی بسیار آسان برای بیمار
  • قابلیت تنظیم وقت ویزیت پزشک 
  • قابلیت گزارش گیری به شکل های مختلف (مالی ، بیماران ، پزشکان )
  • نصب و کار آسان و بدون پیچیدگی 
  • پشتیبان گیری آسان و مطمئن از بانک اطلاعاتی ایجاد شده 

درخواست نرم افزار