نرم افزار تله مارکتینگ

بهترین و حرفه ای ترین را داشته باشید

توضیحات نرم افزار

  • دریافت اعتبار به ازای هر کلیک
  • بازاریابی با پست الکترونیکی
  • سمینارهای تحت وب / اینترنتی
  • بازاریابی از طریق پست الکترونیکی
  • بازاریابی تلفنی بیشتر (یا فروش تلفنی)

سفارش دهید