باشگاه مشتریان

نرم افزار باشگاه مشتریان افق

ویژگی های باشگاه های مشتریان

• افزایش خرید مشتری
• امتیازدهی به مشتریان
• شناسایی مشتریان وفادار
• تشویق مشتریان به خرید
• ارتباط مستقیم با مشتری
• شناسایی مشتریان پر سود
• دادن تخفیف به مشتریان وفادار
• ذخیره بانک اطلاعاتی مشتریان برای بازاریابی

درخواست ایجاد باشگاه مشتریان