وب سایت های ورزشی در بین کاربران اینترنت بسیار مورد توجه هستند .با توجه به تنوع رشته های ورزشی و محصولات جانبی آن  وب سایت های ورزشی تنوعزیادی دارند و بسته به هدف وبسایت می توانند امکانات و خدمات متفاوتی را به کاربر ارائه دهند . 
از جمله امکانات وب سایت های ورزشی می توان به موارد زیر اشاره نمود 
  • درج جدول مسابقات ورزشی 
  • درج جدول کلاس های ورزشی 
  • درج قیمت ها ی محصولات و خدمات ورزشی 
  • ارائه جدیدترین خبرهای باشگاه و رشته های ورزشی