طراحی وب سایت خدماتی به زمینه کاری وب سایت و اینکه حاوی چه بخشی از خدمات برای نمایش به بازدیدکنندگان است، بستگی زیادی دارد. با توجه به خدمات شرکت و یا گروه مورد نظر اقدام به طراحی سایت خدماتی می شود. از جمله این وبسایت ها ی خدماتی می توان به وبسایت هایی که خدمات نظافتی ، خدمات پیمانکاری ، خدمات پرستاری و .... ارائه می دهند اشاره نمود .