مزایایی که طراحی سایت برای کسب وکارها و مشاغل دارد با گذر سالیان و پیشرفت تکنولوژی برای تمام مشاغل آشکار است . در این میان وب سایت های تبلیغاتی جایگاه ویژه تری دارند . 
وب سایت های تبلیغاتی به دسته های مختلف تقسیم می شوند . 
  • وب سایت هایی که به طور مشخص کار تبلیغات عمومی انجام می دهند . 
  • وب سایت هایی که تنها بصورت اینترنتی تبلیغات قبول می کنند و محدوده فعالیت های آن ها صرفا فضای مجازی است . 
  • وب سایت هایی که فعالیت آموزشی و یا هر فعالیت دیگری دارند و به علت پربازدید بودن آن ها ققسمتی از وبسایت خود را به تبلیغات اختصاص می دهند . 
شرکت پیشگامان افق با دارا بودن تیم مجربو حرفه ای به شما مشاور می دهدتا وب سایتی داشاه باشید که نیاز شما را بطور کامل و جامع برطرف نماید .