یکی از اصلی ترین مواردی که شبکه جهانی اینترنت دراختیار کاربران قرار می دهد دسترسی پذیری راحت و آسان از هر نقطه ای در جهان می باشد . 
این خصوصیت در وب سایت های بازرگانی که نیاز به معرفی خدمات و محصولات خود بصورت گسترده تر دارند بسیار مورد استفاده و وتوجه قرار میگیرد . از همین رو بسیاری از وب سایت های بازرگانی طراحی شده توسط شرکت افق بصورت دوزبانه و یا سه زبانه طراحی شده اند تا کاربران در کشورهای دیگر نیز به خدمات و محصولات شرکت از طریقق وب سایت آن دسترسی داشته باشند . 
پیشگامان افق با طراحی وب سایت های بازرگانی و بهینه سازی آنها این افتخار راداشته تا در رشد بین المللی خدمات شرکت های همکاری کننده قدمی موثر داشته باشد .